Viafin Service Oyj:n osakkeiden instituutio- ja henkilöstöanti on keskeytetty ylimerkinnän johdosta

Lue aiheesta lisää Viafin Service:n sivuilta: https://viafinservice.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/