Viafin Process Piping Oy:lle myönnetty sertifikaatti painelaitteiden G-modulin mukaiseen valmistamiseen

Inspecta Tarkastus Oy on arvioinut kykymme tehdä G-modulin mukaisia painelaitteita ja painelaitekorjauksia vaatimusten mukaisesti, ja myöntänyt siitä sertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus pitkäaikaisesta osaamisesestamme painelaitevalmistuksessa.