Finanssivalvonta on hyväksynyt Viafin Service Oyj:n esitteen

Lue aiheesta lisää Viafin Service:n sivuilta: https://viafinservice.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/