Viafin Process Piping Oy - HSEQ-arvioitu

Lyhenne HSEQ muodostuu sanoista Health (terveys), Safety (turvallisuus), Environment (ympäristö) ja Quality (laatu). Määrätietoisella ja systemaattisella toiminnalla hallitaan, että edellä mainitut kokonaisuudet sekä näiden osa-alueet ovat kunnossa yrityksen koko arvoverkossa, jossa toimii suuri määrä yhteistyökumppaneita: alihankkijoita, raaka-aineiden, tavaran ja palvelujen toimittajia.


Perinteisten sertifikaattien, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO45001 lisäksi asiakkaamme haluavat itse auditoida toimintaa. Tilaajayritykset perustivat Suomeen vuonna 2009 toimitusketjun vastuullisuuden arviointiin HSEQ-klusterin. HSEQ–arviointimenetelmää valtuuttavat tällä hetkellä muutamia luetellakseni: Andritz, Fingrid, Efora/StoraEnso, Helen, Metsäliitto Osuuskunta, Nokian Renkaat, Outokumpu ja SSAB.

HSEQ-arvioinnissa varmistetaan, että kaikki yhteistyökumppanit noudattavat hyvää työturvallisuuskulttuuria, huomioivat työterveysnäkökulmat, sitoutuvat vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja ylläpitävät työn tekemisen laatua. Arvioinnin suorittava riippumaton ammattiarvioija tarkastelee toimittajayrityksen kyvykkyyksiä sekä miten yrityksen toiminta vastaa tilaajien asettamiin odotuksiin.

Viafin Process Piping Oy:ssä HSEQ-arviointi suoritettiin helmikuussa 2019. Auditoinnin suoritti Kiwa Inspecta yhdessä tilaajayritysten, asiakkaidemme, kanssa. Arvioinnista saamamme kokonaispistemäärä (427 pistettä) oli erinomainen. Vaikka tulos oli loistava, parannettavaa löytyy aina. Arviointipäivän aikana löysimme yhdessä myös edelleen kehitettävää, jota lähdemme työstämään.

Yhteistyöterveisin,
Tuomas Tuomela
Toimitusjohtaja, Viafin Process Piping Oy