Viafin Process Piping mukana 112-päivässä

Viafin Process Piping osallistuu valtakunnalliseen helmikuun 11.päivä järjestettävään 112-päivään. 112-päivänä tavoitteena on kannustaa kansalaisia tekemään pieniä, tai miksei suurempiakin, tekoja oman ja lähiympäristön turvallisuuden puolesta.


Viafin Process Piping kiinnittää erityistä huomiota vahinkojen ennaltaehkäisyyn sekä hätätilanteessa toimimiseen. Vahinkojen ennaltaehkäisynä toimii esimerkiksi ensiapukoulutusten järjestäminen, riittävien ensiaputarvikkeiden löytyminen työpisteiltä ja pihan hiekoittaminen.


112-päivänä järjestämme kaikilla työmaillamme ja alueyksiköissä yhteisen kahvitauon, jonka aikana jokainen kirjaa ennaltaehkäisevän turvallisuushavainnon InstaAudit -järjestelmään. Päivän aikana tuotetut turvallisuus- ja laatuhavainnot sekä riskien arvioinnit käsittelemme tapojemme mukaan välittömästi.Yhteistyöterveisin,


Tuomas Tuomela

Toimitusjohtaja